Nhận định Release Date Là Gì – Quality Release Date

Chia sẻ Release Date Là Gì – Quality Release Date là ý tưởng trong content hiện tại của Công Thịnh Plus. Đọc bài viết để biết chi tiết nhé.

I”m sick of being sick (sick)Lời bài hát có nghĩa là: Tôi là bệnh của bị bệnh (ốm)Sick of being tired (yeah)Lời bài hát có nghĩa là: Bệnh là mệt mỏi (yeah)When it comes down to the wireLời bài hát có nghĩa là: Khi nó đi xuống đến các dâyI should just retireLời bài hát có nghĩa là: Tôi chỉ nên nghỉ hưuBecause I”ve been rewiredLời bài hát có nghĩa là: Bởi vì tôi đã được rewiredHad a bad connectionLời bài hát có nghĩa là: Đã có một kết nối xấuNow I got full bars (what”s that?)Lời bài hát có nghĩa là: Bây giờ tôi có đầy đủ quầy bar (đó là gì?)Good receptionLời bài hát có nghĩa là: Tốt tiếp nhậnYeah, I”ve been receivedLời bài hát có nghĩa là: Vâng, tôi đã nhận đượcI used to be deceivedLời bài hát có nghĩa là: Tôi đã từng bị lừa gạtDon”t let my thoughts run wildLời bài hát có nghĩa là: Đừng để suy nghĩ của tôi chạy hoang dãEven though my mind is free (yes)Lời bài hát có nghĩa là: Ngay cả khi tâm trí của tôi là miễn phí (có)And I”m coming homeLời bài hát có nghĩa là: Và tôi đến nhàBack where I belongLời bài hát có nghĩa là: Trở lại nơi tôi thuộc vềRacked up a lot of charges (yeah)Lời bài hát có nghĩa là: Racked lên rất nhiều chi phí (có)Outgrown and on my ownLời bài hát có nghĩa là: Outgrown và ngày của riêng tôiThey say when in Rome do as the Romans doLời bài hát có nghĩa là: Họ nói rằng khi ở Rome làm như người La Mã làmBut I found when I do that I die like Romans tooLời bài hát có nghĩa là: Nhưng tôi thấy khi tôi làm điều đó tôi chết như người La Mã quáYeah, I”m reading Romans 2 (What”s it say)Lời bài hát có nghĩa là: Vâng, tôi đang đọc tiểu thuyết 2 (những gì là nó nói)Your words are on my heart (truth)Lời bài hát có nghĩa là: Từ ngữ của bạn đang ở trên trái tim của tôi, (sự thật)But I ain”t got no excuse (no)Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng tôi không có không có lý do gì (no)It”s time to play my partLời bài hát có nghĩa là: Đó là thời gian để chơi một phần của tôiYeah, so better get up (yeah)Lời bài hát có nghĩa là: Vâng, vì vậy tốt hơn có được lên (yes)It”s time to hit the road (let”s go)Lời bài hát có nghĩa là: Đó là thời gian để lên đường (let”s go)Been rehabilitatedLời bài hát có nghĩa là: Được phục hồiRest for my weary soulLời bài hát có nghĩa là: Phần còn lại cho linh hồn của tôi mệt mỏiCause yeah my life controlLời bài hát có nghĩa là: Nguyên nhân có kiểm soát cuộc sống của tôiDeath had my life on holdLời bài hát có nghĩa là: Cái chết đã có cuộc sống của tôi giữA strong addiction to myself is all that”s been unfoldedLời bài hát có nghĩa là: Một nghiện mạnh mẽ đến bản thân mình là tất cả những gì đã được mở raI would live for meLời bài hát có nghĩa là: Tôi sẽ sống cho tôiI made myself an altarLời bài hát có nghĩa là: Tôi đã làm cho bản thân mình một bàn thờI sacrificed myselfLời bài hát có nghĩa là: Tôi đã hy sinh bản thân mìnhFor lust I was a martyrLời bài hát có nghĩa là: Đối với lust, tôi đã là một liệt sĩFor pride I gave my heart upLời bài hát có nghĩa là: Cho niềm tự hào bỏ trái tim của tôiNow my heart”s been changedLời bài hát có nghĩa là: Bây giờ trái tim của tôi thay đổiMade a deep incisionLời bài hát có nghĩa là: Thực hiện một vết rạch sâuYou made a heart exchangeLời bài hát có nghĩa là: Bạn đã thực hiện một trao đổi trái timTore down all my idolsLời bài hát có nghĩa là: Tràn xuống tất cả các thần tượng của tôiNow help me fight to liveLời bài hát có nghĩa là: Bây giờ giúp tôi đấu tranh để sốngMoment after momentLời bài hát có nghĩa là: Thời điểm sau khi thời điểmMy life is yours to giveLời bài hát có nghĩa là: Cuộc sống của tôi là của bạn để cung cấp choAble to forgiveLời bài hát có nghĩa là: Có thể tha thứYour love is my only hopeLời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của bạn là hy vọng duy nhất của tôiWithout it I”m left emptyLời bài hát có nghĩa là: Nếu không có nó tôi còn trốngLooking for ways to copeLời bài hát có nghĩa là: Tìm cách để đối phóWas doped up, coped up, now I woke upLời bài hát có nghĩa là: Đổi doped up, Lydiard lên, bây giờ tôi tỉnh dậyI used to date destructionLời bài hát có nghĩa là: Tôi sử dụng để phá hủy ngàyBut now we broke upLời bài hát có nghĩa là: Nhưng bây giờ chúng ta chia tayAnd I get choked upLời bài hát có nghĩa là: Và tôi nhận được nghẹn ngàoI”m drowning in your graceLời bài hát có nghĩa là: Tôi đang chết đuối trong ân của bạnWho would have thought that red cross would rehabilitate? (yeah)Lời bài hát có nghĩa là: Những người có thể nghĩ rằng chữ thập đỏ sẽ phục hồi chức năng? (có)I”m coming, I”m coming, I”m coming homeLời bài hát có nghĩa là: Tôi đến, tôi đến, tôi đến nhàI”m coming, I”m coming, I”m coming homeLời bài hát có nghĩa là: Tôi đến, tôi đến, tôi đến nhàI”m coming home tonightLời bài hát có nghĩa là: Tôi đến nhà đêm nayI”m coming home tonightLời bài hát có nghĩa là: Tôi đến nhà đêm nayYeah (Because) I was living my life away (away)Lời bài hát có nghĩa là: có (bởi vì) tôi đã sống cuộc sống của tôi đi (đi)Not knowing that I was making my home a graveLời bài hát có nghĩa là: Không biết rằng tôi đã làm cho nhà tôi một ngôi mộ(I was) Killing myselfLời bài hát có nghĩa là: (Tôi đã) Giết chết bản thân mình(Slowly) wasting awayLời bài hát có nghĩa là: (Chậm) lãng phí đi(Just) moments from deathLời bài hát có nghĩa là: Những khoảnh khắc (chỉ) từ cái chếtTaking lust in my veinLời bài hát có nghĩa là: Việc ham muốn trong tĩnh mạch của tôiBut I stopped living my life today (today)Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng tôi ngừng sống cuộc sống của tôi hôm nay (hôm nay)Cause I found a sponsor who can show me His wayLời bài hát có nghĩa là: Nguyên nhân tôi tìm thấy một nhà tài trợ có thể chỉ cho tôi cách của mình(So I”m) packing my bagsLời bài hát có nghĩa là: (Để tôi) đóng gói túi của tôi(And I”m) hitting the roadLời bài hát có nghĩa là: (Và tôi) nhấn đường(Putting my) foot on the gasLời bài hát có nghĩa là: (Đưa tôi) chân gaYou know I”m coming, coming homeLời bài hát có nghĩa là: Bạn biết tôi đến đây, đến nhàI”m coming, I”m coming, I”m coming homeLời bài hát có nghĩa là: Tôi đến, tôi đến, tôi đến nhàI”m coming, I”m coming, I”m coming homeLời bài hát có nghĩa là: Tôi đến, tôi đến, tôi đến nhàI”m coming, I”m coming, I”m coming homeLời bài hát có nghĩa là: Tôi đến, tôi đến, tôi đến nhàI”m coming, I”m coming, I”m coming homeLời bài hát có nghĩa là: Tôi đến, tôi đến, tôi đến nhàComing home tonightLời bài hát có nghĩa là: Đến nhà tối nay

Chuyên mục: Hỏi Đáp