Review Tìm Bí Kíp Cửu Âm 3D

Nhận xét Tìm Bí Kíp Cửu Âm 3D là ý tưởng trong content hiện tại của blog Công Thịnh. Đọc nội dung để biết chi tiết nhé.

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Bí Kíp Cửu Âm 3D VinaGame. Bao gồm: mảnh võ học giang hồ, nội công giang hồ (Trung – Cao – Tuyệt Thế) và các các cách để thu thập chúng. Khi đã có đủ số lượng mảnh cần thiết có thể ghép để nhận được bộ võ học đó, nhận được mật tịch và lĩnh hội nội công. Để có thể trở thành minh chủ võ lâm áp đảo quần hùng thì những bí kíp này là không thể thiếu.

Mảnh võ học giang hồ – Trung

Võ học giang hồ (Trung) nhận được khi thu thập đủ 20 Mảnh của bộ võ học đó.
Yêu cầu: Điểm kiến thức võ học đạt tối thiểu 4 điểm mới có thể lĩnh ngộ các võ học này

Bí kíp võ học giang hồ trung Cửu Âm 3DBộ võ học: Mê Phương Thích, Thiên Vân Tiêu, Tâm Phật Chưởng, Hầu Quyền, Hoa Sơn Kiếm Pháp.
Cách nhận mảnh:

 • Do Thám / Tuần Tra.
 • Cấm Địa – Tuyết Ngọc Phong (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Phụng Hoàng Sơn Trang (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Thông Thiên Phong (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa Long Giang Bảo Thuyền (Dễ & Thường).
 • Đổi tại Lang Hoàn Ngọc Động.
 • Khiêu chiến Tâm Ma.
 • Vượt Ải.
 • Mua từ shop Giao Dịch.

Mảnh võ học giang hồ – Cao

Bí kíp võ học giang hồ cao Cửu Âm 3DBộ võ học: Bá Vương Thương, Tuyệt Diệt Thích, Túy Bát Tiên, Huyết Nguyệt Đao, Linh Lung Tiêu.
Cách nhận mảnh:

 • Do Thám / Tuần Tra.
 • Cấm Địa – Tuyết Ngọc Phong (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Phụng Hoàng Sơn Trang (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Thông Thiên Phong (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa Long Giang Bảo Thuyền (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Tinh Võ Đường (Dễ).
 • Đổi tại Lang Hoàn Ngọc Động.
 • Khiêu chiến Tâm Ma.
 • Vượt Ải.
 • Hoạt động Ưng Khuyển Loạn Thế.
 • Mua từ shop Giao Dịch.

Mảnh võ học giang hồ – Tuyệt Thế

Võ học giang hồ (Tuyệt Thế) nhận được khi thu thập đủ 150 Mảnh của bộ võ học đó (Riêng Lục Chỉ Cầm Ma 300 Mảnh)
– Yêu cầu: Điểm kiến thức võ học đạt tối thiểu 40 điểm mới có thể lĩnh ngộ các võ học này.

Riêng Võ Học Giang Hồ Tuyệt Thế – Lục Chỉ Cầm Ma, chỉ lĩnh ngộ được khi nhân vật đã học và tăng bậc tối đa của 4 võ học Tuyệt Thế là Thái Cực Quyền – Long Trảo Thủ – Mị Ảnh Kiếm Pháp – Huyết Sát Đao.

Bí kíp võ học giang hồ tuyệt thế Cửu Âm 3DBộ võ học: Thái Cực Quyền, Long Trảo Thủ, Mị Ảnh Kiếm Pháp, Huyết Sát Đao, Lục Chỉ Cầm Ma.
Cách nhận mảnh:

 • Do Thám / Tuần Tra.
 • Cấm Địa – Tuyết Ngọc Phong (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Phụng Hoàng Sơn Trang (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Thông Thiên Phong (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa Long Giang Bảo Thuyền (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Tinh Võ Đường (Dễ).
 • Đổi tại Lang Hoàn Ngọc Động.
 • Khiêu chiến Tâm Ma.
 • Vượt Ải.
 • Hoạt động Ưng Khuyển Loạn Thế.
 • Mua từ shop Giao Dịch.

Mảnh nội công giang hồ – Trung

Bí kíp nội công giang hồ trung Cửu Âm 3DBộ võ học: Băng Tâm Quyết, Chu Cáp Khí Kinh, Huyết Hải Đao Kinh. Ghép 20 mảnh nội công theo bộ để nhận được mật tịch và lĩnh ngộ nội công.
Cách nhận mảnh:

 • Dùng Danh Vọng đổi tại tiệm Danh Vọng.
 • Hoàn Thành Đoạt Thư/Hộ Thư.
 • Cấm Địa – Tuyết Ngọc Phong (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Phụng Hoàng Sơn Trang (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Thông Thiên Phong (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa Long Giang Bảo Thuyền (Dễ & Thường).
 • Đổi tại Lang Hoàn Ngọc Động.
 • Tham gia Ưng Khuyển Loạn Thế.
 • Mua từ cửa hàng Giao Dịch.

Mảnh nội công giang hồ – Cao

Bí kíp nội công giang hồ cao Cửu Âm 3DBộ võ học: Quy Nguyên Tâm Kinh, Hỗn Nguyên Công, Tàn Dương Công. Ghép 50 mảnh nội công theo bộ để nhận được mật tịch và lĩnh ngộ nội công.
Cách nhận mảnh:

 • Dùng Danh Vọng đổi tại tiệm Danh Vọng.
 • Hoàn Thành Đoạt Thư/Hộ Thư.
 • Đánh bại Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 • Cấm Địa – Tuyết Ngọc Phong (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Phụng Hoàng Sơn Trang (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Thông Thiên Phong (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa Long Giang Bảo Thuyền (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Tinh Võ Đường (Dễ).
 • Đổi tại Lang Hoàn Ngọc Động.
 • Khiêu chiến Tâm Ma.
 • Tham gia Ưng Khuyển Loạn Thế.
 • Mua từ shop Giao Dịch.

Mảnh nội công giang hồ – Tuyệt Thế

Bí kíp nội công giang hồ tuyệt thế Cửu Âm 3DBộ võ học: Ngạo Nhiên Sát Khí Quyết, Ngạo Thế Quyết, Càn Chấn Vô Vọng Công, Chân Võ Mật Kinh, Nghịch Thiên Tà Công, Vô Ưu Tâm Kinh. Ghép 150 mảnh nội công theo bộ để nhận được mật tịch và lĩnh ngộ nội công.
Cách nhận mảnh:

 • Dùng Danh Vọng đổi tại tiệm Danh Vọng.
 • Hoàn Thành Đoạt Thư/Hộ Thư.
 • Đánh bại Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 • Cấm Địa – Tuyết Ngọc Phong (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Phụng Hoàng Sơn Trang (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Thông Thiên Phong (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa Long Giang Bảo Thuyền (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Tinh Võ Đường (Dễ).
 • Đổi tại Lang Hoàn Ngọc Động.
 • Khiêu chiến Tâm Ma.
 • Tham gia Ưng Khuyển Loạn Thế.
 • Mua từ shop Giao Dịch.

[kkstarratings]

Xem thêmXem thêm: Trang Bị Cửu Âm 3D.
Xem thêmXem thêm: Hướng Dẫn Chơi Cửu Âm 3D.