Sự thật về Các Mốc Hưởng Quyền Lợi VIP 360mobi Mộng Hoàng Cung

Chia sẻ Các Mốc Hưởng Quyền Lợi VIP 360mobi Mộng Hoàng Cung là conpect trong content hiện tại của chúng tôi. Theo dõi bài viết để biết chi tiết nhé.

Khi nạp thẻ trong 360mobi Mộng Hoàng Cung – VNG các chủ nhân sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi, khuyến mại từ nhà phát hành game để mua vật phẩm, trang phục thời trang trong shop, cửa hàng. Ngoài ra người chơi còn có thể sử dụng để mua Đặc Quyền VIP trong game để hưởng những quyền lợi riêng. Bao gồm: Khung Vip, điểm kinh nghiệm EXP, số lần tham gia miễn phí các hoạt động, phó bản… Lưu ý chỉ nạp thẻ tại trang web chính thức của NPH game, không nạp lậu, nạp chui, nạp giá rẻ vì rất dễ bị lừa đảo, mất thông tin tài khoản hoặc bị band vĩnh viễn.

Các mốc VIP 360mobi Mộng Hoàng Cung

 1. Cấp 01: 6 điểm – Nạp 20.000 VNĐ
 2. Cấp 02: 15 điểm – Nạp 50.000 VNĐ
 3. Cấp 03: 60 điểm – Nạp 200.000 VNĐ
 4. Cấp 04: 150 điểm – Nạp 500.000 VNĐ
 5. Cấp 05: 300 điểm – Nạp 1.000.000 VNĐ
 6. Cấp 06: 600 điểm – Nạp 2.000.000 VNĐ
 7. Cấp 07: 1.500 điểm – Nạp 5.000.000 VNĐ
 8. Cấp 08: 3.000 điểm – Nạp 10.000.000 VNĐ
 9. Cấp 09: 6.000 điểm – Nạp 20.000.000 VNĐ
 10. Cấp 10: 9.000 điểm – Nạp 30.000.000 VNĐ
 11. Cấp 11: 15.000 điểm – Nạp 50.000.000 VNĐ
 12. Cấp 12: 24.000 điểm – Nạp 80.000.000 VNĐ

Xem hướng dẫn: Nạp Thẻ 360mobi Mộng Hoàng Cung.

Đặc quyền VIP 360mobi Mộng Hoàng Cung

Đặc quyền của VIP 0:

 • Rời mạng tích lũy 10 giờ thưởng treo máy
 • Mua 3 lần tăng tốc Cung Đấu
 • Dùng Vàng rung Cây Tiền: 1 lần
 • Mua Phó Bản Truyện Ký: 1 lần
 • Mua EXP Đơn Miễn Phí: 1 lần
 • Số lần Du Ngoạn tích lũy 50: lần
 • Tạo mới Tiệm Tùy Tùng: 10 lần.

Quyền lợi VIP cấp 1-4 MHC

Đặc quyền Vip 1:

Đặc quyền VIP 1 360 MHC

 • Khung Chat Vip 1
 • Tặng 3 lần miễn phí rung Cây Tiền
 • Rời mạng tích lũy 12 giờ thưởng treo máy
 • Mua 3 lần tăng tốc Cung Đấu
 • Dùng Vàng rung Cây Tiền: 1 lần
 • Mua Phó Bản Truyện Ký: 1 lần
 • Mua EXP Đơn Miễn Phí: 2 lần
 • Số lần Du Ngoạn tích lũy: 100 lần
 • Tạo mới Tiệm Tùy Tùng: 20 lần.

Đặc quyền Vip 2:

Đặc quyền VIP 2 360 MHC

 • Tăng tốc Cung Đấu tặng 3 lần miễn phí
 • Giới hạn Kho tăng 30 ô
 • Rời mạng tích lũy 12 giờ thưởng treo máy
 • Mua 3 lần tăng tốc Cung Đấu
 • Dùng Vàng rung Cây Tiền: 2 lần
 • Mua Phó Bản Truyện Ký: 2 lần
 • Mua EXP Đơn Miễn Phí: 2 lần
 • Số lần Du Ngoạn tích lũy: 110 lần
 • Tạo mới Tiệm Tùy Tùng: 25 lần
 • Mua Ngoài Thành: 4 lần.

Đặc quyền Vip 3:

Đặc quyền VIP 3 360 MHC

 • EXP Đơn Miễn Phí tặng 3 lần
 • Rời mạng tích lũy 14 giờ thưởng treo máy
 • Mua 3 lần tăng tốc Cung Đấu
 • Dùng Vàng rung Cây Tiền: 3 lần
 • Mua Phó Bản Truyện Ký: 2 lần
 • Mua EXP Đơn Miễn Phí: 2 lần
 • Số lần Du Ngoạn tích lũy: 120 lần
 • Tạo mới Tiệm Tùy Tùng: 30 lần
 • Mua Ngoài Thành: 8 lần.

Đặc quyền Vip 4:

Đặc quyền VIP 4 360 MHC

 • Khung avatar Vip 4
 • Mỗi ngày Tranh Sủng tặng thêm 1 lần cơ hội miễn phí
 • Rời mạng tích lũy 16 giờ thưởng treo máy
 • Mua 3 lần tăng tốc Cung Đấu
 • Dùng Vàng rung Cây Tiền: 5 lần
 • Mua Phó Bản Truyện Ký: 2 lần
 • Mua EXP Đơn Miễn Phí: 3 lần
 • Số lần Du Ngoạn tích lũy: 130 lần
 • Tạo mới Tiệm Tùy Tùng: 35 lần
 • Mua Ngoài Thành: 12 lần.

Quyền lợi VIP cấp 5-8 MHC

Đặc quyền Vip 5:

Đặc quyền VIP 5 360 MHC

 • Mỗi ngày Phó Bản Truyện Kỳ tặng thêm 3 lần khiêu chiến miễn phí
 • Giới hạn Kho tăng 30 ô
 • Rời mạng tích lũy 16 giờ thưởng treo máy
 • Mua 4 lần tăng tốc Cung Đấu
 • Dùng Vàng rung Cây Tiền: 7 lần
 • Mua Phó Bản Truyện Ký: 2 lần
 • Mua EXP Đơn Miễn Phí: 4 lần
 • Số lần Du Ngoạn tích lũy: 140 lần
 • Tạo mới Tiệm Tùy Tùng: 40 lần
 • Mua Ngoài Thành: 16 lần.

Đặc quyền Vip 6:

Đặc quyền VIP 6 360 MHC

 • Khung Chat Vip 6
 • Rời mạng tích lũy 18 giờ thưởng treo máy
 • Mua 4 lần tăng tốc Cung Đấu
 • Dùng Vàng rung Cây Tiền: 9 lần
 • Mua Phó Bản Truyện Ký: 3 lần
 • Mua EXP Đơn Miễn Phí: 5 lần
 • Số lần Du Ngoạn tích lũy: 160 lần
 • Tạo mới Tiệm Tùy Tùng: 45 lần
 • Mua Ngoài Thành: 16 lần.

Đặc quyền Vip 7:

Đặc quyền VIP 7 360 MHC

 • Rời mạng tích lũy 18 giờ thưởng treo máy
 • Mua 5 lần tăng tốc Cung Đấu
 • Dùng Vàng rung Cây Tiền: 11 lần
 • Mua Phó Bản Truyện Ký: 3 lần
 • Mua EXP Đơn Miễn Phí: 6 lần
 • Số lần Du Ngoạn tích lũy: 180 lần
 • Tạo mới Tiệm Tùy Tùng: 50 lần
 • Mua Ngoài Thành: 16 lần.

Đặc quyền Vip 8:

Đặc quyền VIP 8 360 MHC

 • Khung avatar Vip 8
 • Rời mạng tích lũy 20 giờ thưởng treo máy
 • Mua 6 lần tăng tốc Cung Đấu
 • Dùng Vàng rung Cây Tiền: 13 lần
 • Mua Phó Bản Truyện Ký: 4 lần
 • Mua EXP Đơn Miễn Phí: 8 lần
 • Số lần Du Ngoạn tích lũy: 200 lần
 • Tạo mới Tiệm Tùy Tùng: 55 lần
 • Mua Ngoài Thành: 16 lần.

Quyền lợi VIP cấp 9-12 MHC

Đặc quyền Vip 9:

Đặc quyền VIP 9 360 MHC

 • Khung Chat Vip 9
 • Giới hạn Kho tăng 30 ô
 • Rời mạng tích lũy 20 giờ thưởng treo máy
 • Mua 7 lần tăng tốc Cung Đấu
 • Dùng Vàng rung Cây Tiền: 15 lần
 • Mua Phó Bản Truyện Ký :4 lần
 • Mua EXP Đơn Miễn Phí: 10 lần
 • Số lần Du Ngoạn tích lũy: 220 lần
 • Tạo mới Tiệm Tùy Tùng: 60 lần
 • Mua Ngoài Thành: 16 lần.

Đặc quyền Vip 10:

Đặc quyền VIP 10 360 MHC

 • Ấn Vip 10
 • Rời mạng tích lũy 20 giờ thưởng treo máy
 • Mua 8 lần tăng tốc Cung Đấu
 • Dùng Vàng rung Cây Tiền: 18 lần
 • Mua Phó Bản Truyện Ký: 5 lần
 • Mua EXP Đơn Miễn Phí: 12 lần
 • Số lần Du Ngoạn tích lũy: 240 lần
 • Tạo mới Tiệm Tùy Tùng: 70 lần
 • Mua Ngoài Thành: 16 lần.

Đặc quyền Vip 11:

Đặc quyền VIP 11 360 MHC

 • Khung avatar Vip 11
 • Rời mạng tích lũy 22 giờ thưởng treo máy
 • Mua 9 lần tăng tốc Cung Đấu
 • Dùng Vàng rung Cây Tiền: 21 lần
 • Mua Phó Bản Truyện Ký: 5 lần
 • Mua EXP Đơn Miễn Phí: 14 lần
 • Số lần Du Ngoạn tích lũy: 270 lần
 • Tạo mới Tiệm Tùy Tùng: 80 lần
 • Mua Ngoài Thành: 16 lần.

Đặc quyền Vip 12:

Đặc quyền VIP 12 360 MHC

 • Khung Chat Vip 12
 • Rời mạng tích lũy 24 giờ thưởng treo máy
 • Mua 10 lần tăng tốc Cung Đấu
 • Dùng Vàng rung Cây Tiền: 25 lần
 • Mua Phó Bản Truyện Ký: 6 lần
 • Mua EXP Đơn Miễn Phí: 16 lần
 • Số lần Du Ngoạn tích lũy: 300 lần
 • Tạo mới Tiệm Tùy Tùng: 100 lần
 • Mua Ngoài Thành: 16 lần.

[kkstarratings]

Xem thêmXem hướng dẫn: Tăng Cấp Nhanh 360mobi MHC.