Sự thật về Ngự Oán Bát Nhã Onmyoji

Phân tích Ngự Oán Bát Nhã Onmyoji là ý tưởng trong nội dung hôm nay của blog Công Thịnh. Đọc nội dung để biết đầy đủ nhé.

Ngự Oán Bát Nhã (Oura Hannya – SP là một trong những thức thần SP mới ra mắt trong phiên bản Update lần này. Cùng tìm hiểu thuộc tính cơ bản, hiệu ứng kỹ năng, cách trang bị ngự hồn chơi Ngự Oán Bát Nhã mạnh nhất trong tiêu điểm thức thần lần này nhé.!

Hướng Dẫn Cách Chơi, Trang Bị Ngự Hồn Chơi Ngự Oán Bát Nhã

Thức thần Ngự oán Bát Nhã Âm Dương Sư

Thuộc tính cơ bản Ngự Oán Bát Nhã Âm Dương Sư

Xếp loại: SP – Thức thần đặc biệt.
Vai trò chiến đấu: Hỗ trợ, tấn công quần thể.

Thuộc tính cơ bản Ngự Oán Bát Nhã

Kỹ năng của Ngự Oán Bát Nhã

Ngự Oán Bát Nhã Skill 01Báo Thù

Tấn công mục tiêu gây sát thương bằng 100% lực công kích
Khi đang mở Phong Ấn Kết Giới thì Nhã SP sẽ tấn công mục tiêu 2 lần, mỗi lần gây sát thương bằng 80% lực công kích và hút 15% máu.
Hiệu ứng duy nhất: Tích 1 ấn Oán Căn.

– Ấn Oán Căn:
Tích đủ 9 ấn Oán Căn thì Nhã SP sẽ tự giải trừ tất cả các debuff hiện có của bản thân, đồng thời tăng 35% tốc trên thanh hành động.
Khi đang mở Phong Ấn Kết Giới, Nhã SP sẽ không thể tích ấn Oán Căn.

– Hiệu ứng duy nhất:
Ngay cả khi có nhiều thức thần thì skill chỉ kích hoạt với 1 thức thần duy nhất.

 • Cấp 2: Sát thương tăng lên thành 110% lực công kích. Sát thương khi mở kết giới tăng thành 88% lực công kích
 • Cấp 3: Sát thương tăng lên thành 105% lực công kích. Sát thương khi mở kết giới tăng thành 92% lực công kích
 • Cấp 4: Sát thương tăng lên thành 115% lực công kích. Sát thương khi mở kết giới tăng thành 84% lực công kích
 • Cấp 5: Sát thương tăng lên thành 125% lực công kích. Sát thương khi mở kết giới tăng thành 100% lực công kích.

Ngự Oán Bát Nhã Skill 02Oán Căn Thệ

Hiệu ứng duy nhất: Có 40% khả năng tích 1 ấn Oán Căn khi nhận sát thương crit. 1 lượt 1 lần.

Kích hoạt:
– Kích hoạt khi đủ 9 ấn Oán Căn.
– Nhã SP sẽ xóa 9 ấn Oán Căn và mở kết giới. Nếu các mặt nạ bị đánh vỡ thì kết giới sẽ biến mất, đồng thời 100% lây lan oán hận cho toàn bộ kẻ địch.

Khi nội tại của địch hóa thành skill 1 của Nhã SP
– Địch sử dụng nội tại thì sẽ nổ 2 mặt nạ, kết giới sẽ nhanh biến mất hơn.

Lây Lan Oán Hận
– Đây là trạng thái debuff: tăng 50% crit, giảm 35% sát thương.

Phong Ấn Kết Giới
– Toàn bộ nội tại của địch sẽ hóa thành skill 1 của Nhã SP, hiệu ứng ngự chuyển thành「仇鬼」(Cừu Quỷ). nội tại lẫn hiệu ứng ngự ban đầu đều sẽ bị áp chế. Skill này Không xài được trong PVE.
– Khi đang mở kết giới, tốc của Nhã SP sẽ tăng 30%. Sau mỗi lượt hành động của vật triệu hồi (cột cá của Huệ, cá của Kim Ngư Cơ…v..v…) thì 1 mặt nạ sẽ bị vỡ.

Xác Suất Cơ Bản
– Có chịu ảnh hưởng của tỷ lệ chính xác

Lượt Đầu Tiên
– Đầu trận đã được kích hoạt

Cừu Quỷ
– Giảm 15% crit
– Cứ mỗi 1 lửa mất đi khi địch hoá giải stack Cừu Quỷ của Nhã SP thì địch sẽ bị mất 7% máu của thanh máu hiện tại.(không vượt quá 145% lực công kích của Nhã SP.

Mất HP
– Không giống như việc mất HP khi bị đánh, HP bị mất này của Nhã SP sẽ không kích hoạt crit, các loại khiên cũng không bảo vệ được nhưng cũng không kích hoạt các loại sát thương khác.

Áp Chế
– Nội tại của thức thần bên địch sẽ bị khóa

Phong Ấn
– Không kích hoạt ngự hồn đang đeo

 • Cấp 2: Khi đồng đội (không tính vật triệu hồi) bị dính khống chế hành động không thể tham chiến, Nhã SP ghi 3 ấn Oán Căn.
 • Cấp 3: Giảm 3 lửa khi dùng skill này.
 • Cấp 4: Tỷ lệ kích hoạt tăng lên 80%.
 • Cấp 5: Ngay đầu trận Nhã SP sẽ có sẵn 6 ấn Oán Căn.

Ngự Oán Bát Nhã Skill 03Niệm Nguyện Tất Thành

Tấn công 3 lần 1 mục tiêu, sau đó tấn công toàn bộ địch 1 lần (khi đang mở kết giới thì chỉ AOE 3 lần), mỗi lần gây sát thương bằng 72% lực công kích.

 • Cấp 2: Sát thương tăng lên thành 74%.
 • Cấp 3: Sát thương tăng lên thành 77%.
 • Cấp 4: Sát thương tăng lên thành 80%.
 • Cấp 5: Khi máu của đồng đội (không tính vật triệu hồi) bị giảm xuống hơn một nửa, Nhã SP sẽ tấn công 1 địch ngẫu nhiên, sát thương bằng 84% lực công kích.

Ngự hồn cho Ngự Oán Bát Nhã

Đi hướng dmg chính: Châm Nữ, Địa Tạng, Luân Nhập Đạo, Phá Thế, Võng Thiết, Chiêu Miêu
– 2: công hoặc tốc
– 4: công hoặc máu
– 6: crit hoặc crit dmg

Đi hướng khống chế: Địa Tạng, Chiêu Miêu, Ngọc Thụ, Nhật Nữ
– 2: tốc
– 4: kháng hoặc máu
– 6: máu

Cách chơi Ngự Oán Bát Nhã

Đang cập nhật…

[kkstarratings]

Xem thêmXem thêm: Hải Nhẫn (Kainin – SR).