Tìm hiểu Bảng Thuộc Tính Ngự Hồn ADS

Phân tích Bảng Thuộc Tính Ngự Hồn ADS là ý tưởng trong content hôm nay của chúng tôi. Tham khảo nội dung để biết đầy đủ nhé.

Bảng thuộc tính tất cả ngự hồn mới nhất trong game Garena Âm Dương Sư. Tùy vào từng thức thần, vai trò cụ thể trong hội hình build team mà lắp ngự hồn cho phù hợp. Lưu ý hướng dẫn trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Với mỗi chiến thuật khác nhau bạn sẽ có những cách sử dụng khác nhau. Ngoài hiệu ứng của bộ 2, bộ 4 còn phải xét theo chỉ số dòng chính ở từng vị trí. Slot 1 3 5 luôn cố định là Công Thủ Máu. Nên chúng ta chỉ nhắc tới slot 2 4 6, có thể là Công, Thủ, Máu, Kháng, hiệu quả Chính Xác, Chí Mạng hay ST.CM. Xem hướng dẫn những thức thần quan trọng và bộ ngự phù hợp tại đây: Đội Hình Âm Dương Sư Mạnh Nhất.

Ngự chí mạng

Thuộc tính ngự hồn võng thiết

Võng Thiết
– Bộ x2: Chí Mạng +15%.
– Bộ x4: Khi tấn công có xác suất 50% bỏ qua 45% phòng ngự của mục tiêu.
– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 2, thám hiểm map 14, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hoang Xuyên Chi Chủ, Hoang, Bỉ Ngạn Hoa, Nô Lương Lục Sinh, Yêu Hồ, Cô Hoạch Điểu, Bạch Lang, Vô Thủ.

Thuộc tính ngự hồn phá thế

Phá Thế
– Bộ x2: Chí Mạng +15%.
– Bộ x4: Tấn công mục tiêu có thể lực trên 70% sẽ tăng thêm 40% sát thương.
– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 6, thám hiểm map 2, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hoang Xuyên Chi Chủ, Thanh Hành Đăng, Bỉ Ngạn Hoa, Ngọc Tảo Tiền, Nô Lương Lục Sinh, Hắc Quỷ Sứ, Quỷ Nữ Hồng Điệp, Bạch Lang, Lạc Tân Phục, Sửu Thì Chi Nữ.

Thuộc tính ngự hồn châm nữ

Châm Nữ
– Bộ x2: Chí Mạng +15%.
– Bộ x4: Tấn công chí mạng có 40% xác suất gây thêm sát thương tương đương 10% thể lực tối đa của mục tiêu nhưng không vượt quá 120% Công kích bản thân.
– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 6, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Đại Thiên Cẩu, Tửu Thôn Đồng Tử, Lưỡng Diện Phật, Yêu Đao Cơ, Hoang, Khuyển Thần, Khôi Lỗi Sư, Hải Phường Chủ, Yêu Hồ, Cô Hoạch Điểu, Yên Yên La, Dĩ Tân Chân Thiên, Dịch.

Thuộc tính ngự hồn Tam Vị

Tam Vị
– Bộ x2: Chí Mạng +15%.
– Bộ x4: Khi 1 đồng đội rơi vào trạng thái khống chế, tăng cho bản thân 30 điểm tốc độ.
– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 3, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Tam Vĩ Hồ, Hồ Điệp Tinh.

Thuộc tính ngự hồn hỏa kê

Hỏa Kê
– Bộ x2: Chí Mạng +15%.
– Bộ x4: Mỗi khi tiêu diệt 1 mục tiêu sẽ được hồi phục 15% thể lực và gia tăng 15% Công kích.
– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 2, thám hiểm map 14, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hắc Quỷ Sứ, Hắc Đồng Tử.

Thuộc tính ngự hồn trấn mộ

Trấn Mộ (Trấn mạc thú)
– Bộ x2: Chí Mạng +15%.
– Bộ x4: Mỗi 1% Thể lực đã mất sẽ tăng 0.6% Hiệu quả chí mạng.
– Cách kiếm: Mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Hoang Xuyên Chi Chủ, Hấp Huyết Cơ, Hắc Đồng Tử.

Ngự công

Thuộc tính ngự hồn Tâm Nhãn

Tâm Nhãn
– Bộ x2: Công kích +15%.
– Bộ x4: Nếu tấn công mục tiêu có thể lực dưới 30% sẽ tăng thêm 50% sát thương.
– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 5, thám hiểm map 10, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hắc Quỷ Sứ, Phán Quan, Bạch Lang, Tam Vĩ Hồ.

Thuộc tính ngự hồn âm ma

Âm Ma
– Bộ x2: Công kích +15%.
– Bộ x4: Mỗi khi tiêu diệt một mục tiêu sẽ hồi lại 3 điểm Quỷ hoả.
– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 4, thám hiểm map 3, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hoang Xuyên Chi Chủ, Hoang, Hắc Quỷ Sứ, Hắc Đồng Tử.

Thuộc tính ngự hồn tranh

Tranh
– Bộ x2: Công kích +15%.
– Bộ x4: Khi nhận thiệt hại có xác suất 35% dùng kỹ năng cơ bản để phản kích, giảm 60% tỉ lệ kích hoạt ngự hồn đối với mục tiêu bị Khiêu khích.
– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 3, thám hiểm map 5, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Thanh Hành Đăng, Hoa Điểu Quyển, Nô Lương Lục Sinh, Ngự Tân Soạn, Khuyển Thần, Hấp Huyết Cơ, Nha Thiên Cẩu, Huỳnh Thảo, Bát Nhã, Dĩ Tân Chân Thiên, Quỷ Đăng.

Thuộc tính ngự hồn Luân Nhập Đạo

Luân Nhập Đạo
– Bộ x2: Công kích +15%.
– Bộ x4: Khi kết thúc lượt sẽ có xác suất 20% nhận thêm một lượt.
– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 7, CN, thám hiểm map 6, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Yêu Hồ, Thực Mộng Mô, Tam Vĩ Hồ, Hắc Đồng Tử, Dĩ Tân Chân Thiên.

Thuộc tính ngự hồn dơi yêu

Dơi Yêu
– Bộ x2: Công kích +15%.
– Bộ x4: Hồi phục Thể lực bằng 20% sát thương gây ra.
– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 7, CN, thám hiểm map 4, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Bỉ Ngạn Hoa, Hấp Huyết Cơ, Yêu Hồ, Tam Vĩ Hồ, Khiêu Khiêu Đệ Đệ.

Thuộc tính ngự hồn Cuồng Cốt

Cuồng Cốt
– Bộ x2: Công kích +15%.
– Bộ x4: Khi tấn công sẽ tăng thêm 8% sát thương với mỗi quỷ hoả đang có.
– Cách kiếm: Mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Bỉ Ngạn Hoa, Nô Lương Lục Sinh, Hấp Huyết Cơ.

Thuộc tính ngự hồn Minh Ốc

Minh Ốc
– Bộ x2: Công kích +15%.
– Bộ x4: Khi tấn công mục tiêu đang trong trạng thái khống chế, sẽ tăng thêm 30% sát thương.
– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 2, thám hiểm map 13, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Tuyết Đồng Tử, Quỷ Sứ Bạch, Thanh Cơ, Quỷ Đăng.

Ngự phòng thủ

Thuộc tính ngự hồn Tuyết Hồn

Tuyết Hồn
– Bộ x2: Phòng thủ +30%.
– Bộ x4: Khi gây sát thương có xác suất 12% (+ Hiệu quả chính xác) đóng băng mục tiêu trong 1 lượt.
– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 2, thám hiểm map 7, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Tuyết Đồng Tử, Tuyết Nữ, Sơn Đồng.

Thuộc tính ngự hồn chiêu tài

Chiêu Tài Miêu
– Bộ x2: Phòng thủ +30%.
– Bộ x4: Mỗi đầu lượt có xác suất 50% hồi lại 2 Quỷ hoả.
– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 3, thám hiểm map 16, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Diêm Ma, Yêu Cầm Sư, Liêm Dứu, Tọa Phu Đồng Tử, Lý Tinh Ngư, Tiêu Đồ, Sơn Thố, Sơn Đồng.

Thuộc tính ngự hồn trân châu

Trân Châu
– Bộ x2: Phòng thủ +30%.
– Bộ x4: Khi trị liệu cho đồng đội sẽ tạo thêm một lá chắn trong một lượt tương đượng 25% lượng thể lực hồi lại.
– Cách kiếm: Thám hiểm map 23, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Hoa Điểu Quyển, Đào Hoa Yêu, Anh Hoa Yêu, Đồng Nữ, Huỳnh Thảo, Hồ Điệp Tinh, Nhật Hòa Phường, Trùng Sư.

Thuộc tính ngự hồn mị yêu

Mị Yêu
– Bộ x2: Phòng thủ +30%.
– Bộ x4: Khi gây sát thương có xác suất 25% (+ Hiệu quả chính xác) khiến mục tiêu bị hỗn loạn.
– Cách kiếm: Thám hiểm map 4, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Đại Thiên Cẩu, Bị Ngạn Hoa, Tuyết Nữ, Yêu Cầm Sư, Sơn Đồng.

Thuộc tính ngự hồn mộc mị

Mộc Mị
– Bộ x2: Phòng thủ +30%.
– Bộ x4: Mỗi khi đồng đội hoặc bản thân bị tấn công sẽ có xác suất 25% làm đối phương mất 1 Quỷ hoả, mục tiêu bị Khiêu khích sẽ giảm 60% tỷ lệ kích hoạt Ngự hồn. Kỹ năng sát thương nhiều đoạn cũng chỉ kích hoạt 1 lần.
– Cách kiếm: Thám hiểm map 19, phó bản Nghiệp Nguyên Hỏa, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Diêm Ma, Tọa Phu Đồng Tử, Vũ Nữ, Tiêu Đồ, Sơn Thố.

Thuộc tính ngự hồn nhật nữ

Nhật Nữ Tị Thời
– Bộ x2: Phòng thủ +30%.
– Bộ x4: Khi gây sát thương có tỷ lệ 20% đẩy lùi mục tiêu 30% trên thanh hành động, tăng thêm 10% với mục tiêu đang mang hiệu ứng.
– Cách kiếm: Thám hiểm map 6, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Đại Thiên Cẩu, Tiểu Lộc Nam, Quỷ Sứ Bạch, Yêu Cầm Sư, Liêm Dứu, Thực Phát Quỷ.

Thuộc tính ngự hồn phản chẩm

Phản Chẩm
– Bộ x2: Phòng thủ +30%.
– Bộ x4: Khi gây sát thương sẽ có tỷ lệ 20% (+ Hiệu quả chính xác) khiến mục tiêu Ngủ trong 1 lượt.
– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 5, thám hiểm map 17, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Bỉ Ngạn Hoa.

Ngự máu

Thuộc tính ngự hồn miêu phục

Miêu Phục
– Bộ x2: Phòng thủ +15%.
– Bộ x4: Giảm 30% sát thương phải chịu.
– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 4, thám hiểm map 1, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Đào Hoa Yêu, Tọa Phu Đồng Tử, Ly Miêu, Binh Dũng, Sơn Thố, Huân.

Thuộc tính ngự hồn niết bàn

Niết Bàn
– Bộ x2: Máu +15%.
– Bộ x4: Sau mỗi lượt nếu Thể lực dưới 30% sẽ được hồi lại 15%
– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 3, thám hiểm map 8, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Huệ Bỉ Thọ, Tọa Phu Đồng Tử, Đồng Nữ, Vũ Nữ.

Thuộc tính ngự hồn kính cơ

Kính Cơ
– Bộ x2: Máu +15%.
– Bộ x4: Khi nhận thiệt hại có tỷ lệ 30% phản lại 100% sát thương vào kẻ gây sát thương, với mục tiêu bị hiệu ứng Khiêu khích giảm 60% tỷ lệ kích hoạt Ngự hồn.
– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 6, thám hiểm map 9, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Binh Dũng, Độc Nhãn Tiểu Tăng, Tiêu Đồ.

Thuộc tính ngự hồn thế hồn

Thế Hồn
– Bộ x2: Máu +15%.
– Bộ x4: Có xác suất 50% giảm 20% sát thương cho đồng đội bị tấn công bằng kỹ năng đơn thể, đồng thời chia sẻ 50% sát thương lần công kích này.
– Cách kiếm: Thám hiểm map 20, phó bản Ngiệp Nguyên Hỏa, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Huy Dạ Cơ, Huệ Bỉ Thọ, Độc Nhãn Tiểu Tăng, Cổ Lung Hỏa.

Thuộc tính ngự hồn Địa Tạng

Địa Tạng
– Bộ x2: Máu +15%.
– Bộ x4: Khi bị sát thương Bạo kích sẽ tự tạo 1 lá chắn giúp hấp thụ sát thương bằng 10% Thể lực của bản thân, và có tỷ lệ 30% tạo thêm lá chắn bảo vệ cho các đồng đội. Mục tiêu bị Khiêu khích sẽ giảm 60% tỷ lệ kích hoạt Ngự hồn.
– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 2, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Nhất Mục Liên, Huy Dạ Cơ, Huệ Bỉ Thọ, Tọa Phu Đồng Tử, Binh Dũng, Tiêu Đồ.

Thuộc tính ngự hồn Chung Linh

Chung Linh
– Bộ x2: Máu +15%.
– Bộ x4: Khi gây sát thương sẽ có tỷ lệ 8% (+ Hiệu quả chính xác) làm mục tiêu Choáng trong 1 lượt.
– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 6, thám hiểm map 12, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Sơn Đồng.

Thuộc tính ngự hồn Thụ Yêu

Thụ Yêu
– Bộ x2: Máu +15%.
– Bộ x4: Tất cả kỹ năng trị liệu tăng 20% hiệu quả.
– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 5, thám hiểm map 18, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Hoa Điểu Quyển, Đào Hoa Yêu, Anh Hoa Yêu, Huỳnh Thảo, Hồ Điệp Tinh, Nhật Hòa Phường, Trùng Sư.

Ngự kháng

Thuộc tính ngự hồn xí ngầu

Xí Ngầu (Xúc xắc quỷ)
– Bộ x2: Hiệu quả đề kháng +15%.
– Bộ x4: Kháng hiệu ứng thành công sẽ phản công bằng đòn đánh thường lên một mục tiêu ngẫu nhiên gây sát thương tăng thêm 50%.
– Cách kiếm: Mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Nô Lương Lục Sinh.

Thuộc tính ngự hồn U cốc

U Cốc
– Bộ x2: Hiệu quả đề kháng +15%.
– Bộ x4: Khi kháng thành công một hiệu ứng khống chế từ kẻ địch (Đóng băng, Ngủ, Choáng, Biến hình, Trầm mặc, Khiêu khích, Hỗn loạn), có tỷ lệ 50% sẽ phản ngược lại khiến đối phương chắc chắn bị hiệu ứng đó.
– Cách kiếm: Mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Nô Lương Lục Sinh.

Thuộc tính ngự hồn Ma Hạp

Ma Hạp
– Bộ x2: Hiệu quả đề kháng +15%.
– Bộ x4: Khi gây sát thương lên mục tiêu sẽ có tỷ lệ 25% (+ Hiệu quả chính xác) khiến mục tiêu nhận một hiệu quả xấu ngẫu nhiên trong 1 lượt.
– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 4, thám hiểm map 15, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Đại Thiên Cẩu, Lưỡng Diệm Phật, Tuyết Nữ, Quỷ Sứ Bạch.

Thuộc tính ngự hồn quỷ hồn

Quỷ Hồn (Phản Hồn Hương)
– Bộ x2: Hiệu quả đề kháng +15%.
– Bộ x4: Bị tấn công có tỷ lệ 25% (+ Hiệu quả chính xác) khiến mục tiêu bị choáng trong 1 lượt, mục tiêu bị Khiêu Khích sẽ giảm 60% tỷ lệ kích hoạt Ngự hồn. Kỹ năng sát thương nhiều đoạn không kích hoạt hiệu quả này nhiều lần.
– Cách kiếm: Thám hiểm map 21, phó bản Nghiệp Nguyên Hỏa, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Diêm Ma, Binh Dũng, Tiêu Đồ.

Ngự chính xác

Thuộc tính ngự hồn hỏa linh

Hỏa Linh
– Bộ x2: Hiệu quả chính xác +15%.
– Bộ x4: Vào đầu mỗi hiệp đấu được tăng 3 Quỷ hoả.
– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 7, CN, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Huy Dạ Cơ, Tọa Phu Đồng Tử, Binh Dũng, Tiêu Đồ, Sơn Thố.

Thuộc tính ngự hồn bạng tinh

Bạng Tinh
– Bộ x2: Hiệu quả chính xác +15%.
– Bộ x4: Mỗi bắt đầu hiệp đấu sẽ tạo lá chắn cho toàn bộ đồng đội trong 1 lượt bằng 10% máu bản thân.
– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 7, CN, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.
– Thức thần khuyên dùng: Nhất Mục Liên, Lý Ngư Tinh, Tiêu Đồ.

Xem thêmXem thêm: Đội Hình Âm Dương Sư Mạnh Nhất.