Tìm hiểu Cách Nâng Cấp Pháo Bẹt Thần, Quân Nào Lên Pháo Bẹt Mạnh Nhất

Chia sẻ Cách Nâng Cấp Pháo Bẹt Thần, Quân Nào Lên Pháo Bẹt Mạnh Nhất là conpect trong nội dung bây giờ của blog Công Thịnh. Tham khảo bài viết để biết chi tiết nhé.

Pháo Bẹt Thần (Helepolis) được nâng cấp lên từ nỏ bắn đá Ballista khi lên đời 4 AOE. Đây là loại vũ khí có damage khá cao cộng với tốc độ bắn ở tầm xa với độ chính xác tốt. Tuy nhiên khi bị các đơn vị quân như voi, lạc đà, ngựa chém, xọc xiên, ngựa dò thậm chí cung R, ngựa hót áp sát thì cũng không thể thi triển, trở nên vô tác dụng. Do giá mua quân này khá đắt, lượng máu ít nên thường chỉ dùng để đi kẹp với K to, cẩu đá thần nhằm bảo vệ đội quân này, không cho quân chém tiến lại quá gần. Hoặc chống đối phương điều quân khiến cẩu đá bắn lẫn nhau.

Hướng Dẫn Cách Nâng Cấp Pháo Bẹt Lên Thần Đời 4 Trong Đế Chế

Xin Pháo Bẹt thường như thế nào?

 • 500 thực: Lên đời 2.
 • 800 thực: Lên đời 3.
 • 1,000 thực + 800 vàng lên đời 4.
 • 200 gỗ: Xây nhà cẩu BK.
 • 100 gỗ + 80 vàng: Giá mua 1 con pháo bẹt thường Ballista.

Nỏ thần trong đế chế Công nghệ ban đầu của nỏ là: Công 40 thấp hơn cẩu đá 10, Giáp 0, Tầm xa 9, Máu 55 HP, tốc độ di chuyển chậm, tốc độ tấn công ở mức trung bình.

Điều kiện lên Nỏ Bẹt thần

 • Chặt gỗ 1 Woodworking: Nâng chặt gỗ 1 ở đời 2 tại nhà chợ BM (Không có tác dụng nâng tầm xa với nỏ thần). Thời gian chờ 60 giây.
  • Giá: 120 thực + 75 gỗ.
 • Chặt gỗ 2 aoe Artisanship: Chặt gỗ 2 ở đời 3.
  • Giá: 170 thực + 150 gỗ.
 • Chặt gỗ 3 aoe Craftsmanship: Chặt gỗ 3 ở đời 4.
  • Giá: 240 thực + 200 gỗ.
 • Pháo bẹt thần aoe Helepolis: Nâng cấp Pháo Bẹt lên Thần ở đời 4 trong nhà BK. Tầm Xa 9 -> 10.
  • Giá: 1,500 thực + 1,000 gỗ.

Nâng cấp các công nghệ khác

 • Lửa Alchemy: +1 -> +2 Công, tùy quân. Nâng cấp lửa trong nhà BC.
  • Giá: 250 thực + 200 vàng.
 • Nâng cấp bắn chặn trong đế chế Ballistics: +Tăng độ chính xác. Nâng bắn chặn.
  • Giá: 200 thực + 50 vàng.
 • Nâng cấp tầm xa aoe Engineering: +2 Tầm Xa. Quân nào có chỉ số tầm xa càng lớn thì càng có lợi thế khi chiến đấu.
  • Giá: 200 thực + 100 gỗ.

Pháo bẹt quân nào mạnh nhất đời 4 Nâng cấp lửa trong aoe Nâng cấp bắn chặn trong đế chế Nâng cấp tầm xa aoe

Sau khi lên Max công nghệ chỉ số là: Công 40+2, Giáp 0, Tầm Xa 10+2, Máu 55.

Quân nào trong đế chế có Pháo Bẹt Thần?

Gồm có: Greek, Assyrian, Minoan, Shang, Choson, Roman, Carthaginian.

Cách lên pháo bẹt thần đế chế

Pháo Bẹt thần quân nào mạnh nhất?

Macedonian: Vì nỏ bẹt thần không có nhiều nâng cấp nên gần như các loại quân đều có chỉ số như nhau. Không có đế chế nào chiếm ưu thế hơn. Vì vậy Bẹt Thần Mace được cộng điểm duy nhất ở chỗ chống phù thủy hù gấp 4 lần. Tuy nhiên đặc điểm này cũng không mang lại quá nhiều điểm khác biệt khi giao đấu trong AOE.

Xem thêm Click xem tiếp cách lên Horse Thần.

Xem thêm: