Tổng hợp Hướng dẫn cách chơi, ngự hồn Vân Ngoại Kính Ungaikyou

Chia sẻ Hướng dẫn cách chơi, ngự hồn Vân Ngoại Kính Ungaikyou là conpect trong content hiện tại của chúng tôi. Đọc nội dung để biết chi tiết nhé.

Vân Ngoại Kính (Ungaikyou) là thức thần ADS – Âm Dương Sư xếp loại SSR. Trong truyền thuyết Nhật Bản, Ungaikyo là một tấm gương bị ma ám có thể thấy được yêu quái phản chiếu trên bề mặt của nó. Linh hồn đã ám chiếc gương này cũng như những linh hồn được phản chiếu qua hàng trăm năm có thể điều khiển sự phản chiếu để hoá thành bất cứ gì chúng thích. Những người nhìn vào Ungaikyo sẽ thấy một phiên bản biến đổi, quái dị của chính họ. Cùng tìm hiểu chi tiết trong tiêu điểm thức thần lần này nhé.

Hướng dẫn Vân Ngoại Kính – Ungaikyou Onmyoji

Thức thần Vân Ngoại Kính Onmyoji

Thuộc tính cơ bản Vân Ngoại Kính Âm Dương Sư

Xếp loại: SSR – Cực kỳ quý hiếm.
Vai trò chiến đấu: Dmg chính (quần thể + đơn thể), Hỗ trợ

Ungaikyou Vân Ngoại Kính

Kỹ năng của Vân Ngoại Kính

Vân ngoại kính skill 01Lạc Ảnh – Âm

Tấn công mục tiêu gây sát thương bằng 100% lực công kích

 • Cấp 2: Sát thương tăng thành 105%
 • Cấp 3: Sát thương tăng thành 110%
 • Cấp 4: Sát thương tăng thành 115%
 • Cấp 5: Sát thương tăng thành 125%

Vân ngoại kính skill 02Đàm Vô – Dương

Tấn công mục tiêu gây sát thương bằng 200% lực phòng thủ, ngoài ra giúp đồng đội gần đến lượt nhất nhảy thêm 20% thanh hành động.
Nếu do kích hoạt hiệu ứng ngự (Tranh, Đầu Tử Quỷ) thì không nhảy thanh hành động.

 • Cấp 2: Sát thương tăng thành 240%
 • Cấp 3: Sát thương tăng thành 280%
 • Cấp 4: Sát thương tăng thành 320%
 • Cấp 5: Sát thương tăng thành 360%

Vân ngoại kính skill 03Đấu Chuyển – Âm

Có thể thay đổi trạng thái Âm/Dương. Hai trạng thái Âm/Dương sẽ chia sẻ HP với nhau. Ngay từ đầu trận thanh HP sẽ chia đều làm 2 phần.

Phát Động: Khi dùng skill thì Ungaikyou sẽ tiến vào trạng thái Dương và tăng 100 tốc (1 lượt). Đồng thời lấy được Kính Thuẫn, cứ mỗi lần phát động xong thì sẽ cộng vĩnh viễn 2 lửa.
– Sau khi thức tỉnh thì ngay đầu trận Ungaikyou sẽ có được Kính Thuẫn.

Thế Giới Trong Gương: Ungaikyou không thể hồi HP theo cách hồi HP thông thường, tuy nhiên Ungaikyou có thể chuyển 50% lượng trị liệu thành khiên cho mình (2 lượt)

Âm/Dương
– Đây là hai trạng thái của Ungaikyou, cụ thể là:
+ Trạng thái Âm: tăng lực công kích tương đương với 200% lực phòng thủ ban đầu.
+ Trạng thái Dương: Tăng lực phòng thủ tương đương với 10% lực công kích ban đầu.

– Hai trạng thái này chia sẻ HP với nhau, tức là HP của Âm tăng thì HP của Dương giảm và ngược lại. Đầu tiên sẽ chia 50-50.
– Ở đầu trận, nếu lực công kích lớn hơn 500% lực phòng thủ ban đầu thì Ungaikyou sẽ tiến vào trạng thái Âm, nếu không thì sẽ ở trạng thái Dương.

Vân ngoại kính skill 04Chiêu Hồi – Dương: Khi dùng skill thì Ungaikyou sẽ tiến vào trạng thái Âm và tăng 100 tốc (1 lượt). Cứ mỗi lần phát động xong thì sẽ cộng vĩnh viễn 2 lửa.

Vân ngoại kính skill 05Vân Ngạn Thanh Không – Âm

Tấn công quần thể gây sát thương bằng 131% lực công kích, sau đó sẽ thả bông sen đen xuống mục tiêu được chỉ định, sát thương này cũng bằng 131% lực công kích. Ngoài ra 100% lấy được hiệu ứng Kính Nộ, kéo dài tới hết vòng.

– Vòng này tính khi đi PVE, còn PVP thì không tính, kéo dài vĩnh viễn luôn.
– Tỷ lệ này có ảnh hưởng của chỉ số chính xác.

Kính Nộ: khi mục tiêu nhận được buff có thể xóa ở lượt kế tiếp, Kính Nộ sẽ biến mất, kéo theo buff chôn cùng.

 • Cấp 2: Sát thương tăng thành 135%
 • Cấp 3: Sát thương tăng thành 139%
 • Cấp 4: Sát thương tăng thành 145%
 • Cấp 5: Mỗi lần thanh HP Âm tụt xuống thấp hơn 30% thì sẽ thêm 1 lần gây sát thương cho đóa sen đen cục súc.

Vân ngoại kính skill 06Khổ Hải Phù Sinh – Dương

Khi tiến vào trạng thái Dương sẽ lấy được Kính Hộ.

Phát Động: Một đồng đội lấy được Kính Hộ (tối đa là 2), kéo dài tới hết vòng. Ngoài ra giúp toàn bộ đồng đội nhảy thêm 20% thanh hành động. Kính Hộ sẽ biến mất khi chuyển sang trạng thái Âm.

Kính Hộ: Khi bị dính debuff, ngay lập tức Ungaikyou sẽ xóa ngay debuff và nhảy thêm 10% thanh hành động. Việc xóa debuff chỉ kích hoạt 1 lần/lượt. Khi phát động, đồng đội thấp máu nhất sẽ được hồi 1 lượng HP bằng 240% lực phòng thủ của Ungaikyou. Khi mất Kính Hộ sẽ lấy được Kính Thuẫn.

Kính Thuẫn: Khiên có độ cứng bằng 680% lực phòng thủ của Ungaikyou (2 lượt).

 • Cấp 2: Lượng máu hồi phục tăng lên bằng 480% lực phòng thủ
 • Cấp 3: Số debuff có thể xóa tăng lên thành 2
 • Cấp 4: Nhảy thanh hành động của Kính Hộ tăng lên thành 20%
 • Cấp 5: Khi HP của trạng thái Dương giảm xuống thấp hơn 30% thì sẽ xóa 1 lửa

Ngự hồn cho Vân Ngoại Kính

Ngự khi đi bằng dạng Âm: Mộ Thủ, Phá Thế, Châm Nữ, Địa Tạng, Chiêu Miêu
– 2: công hoặc tốc
– 4: công/thủ/HP
– 6: crit hoặc crit dmg

Ngự khi đi bằng dạng Dương: Hỏa Linh, Ngọc Thụ, Địa Tạng, Chiêu Miêu
– 2: tốc
– 4: thủ
– 6: crit hoặc thủ

https://www.youtube.com/watch?v=C0OS8EIlGYo

Cách chơi Vân Ngoại Kính

Bản dịch tại: Âm Dương Sư Onmyouji VN – Server JP.

Xem thêmXem thêm: Lang Dạ Xoa Cơ – Takiyasha Hime.