Tổng hợp Kim Linh Thánh Mẫu Đấu Tiên Đài

Chia sẻ Kim Linh Thánh Mẫu Đấu Tiên Đài là conpect trong content hiện tại của blog Công Thịnh. Đọc bài viết để biết đầy đủ nhé.

Kim Linh Thánh Mẫu DTD có phẩm chất SR, thuộc phe Triệt Giáo, hệ Thích Khách có vai trò sát thương chính. Là một trong tứ đại đệ tử Triệt Giáo đã tu luyện ngàn năm, tung hoành tam giới không ai địch nổi. Được phong thần trở thành Đấu Mẫu Nguyên Quân. Bị Nhiên Đăng giết, đệ tử Văn Trọng, Dư Nguyên, sử dụng pháp bảo tháp Tứ Tượng, Long Hổ như ý. Cùng tìm hiểu kỹ năng, pháp bảo, duyên phận trong tiêu điểm than tuong dtd vng Kim Linh Thánh Mẫu.

Kim Linh Thánh Mẫu Đấu Tiên Đài

Phẩm Chất: SR
Phe: Triệt Giáo
Hệ: Thích Khách.

Tiêu điểm tướng Kim Linh Thánh Mẫu

Kỹ năng Kim Linh Thánh Mẫu

Tinh Trì: [Vật Lý] Gây cho kẻ địch hàng cuối sát thương bằng 90% – 110% tấn công.

Tinh Diệt Quang Li: [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch hàng cuối sát thương bằng 270% – 290% tấn công, bản thân nhận trạng thái [Ẩn Nấp], không bị tấn công và sát thương gây ra + 40%, duy trì 1 lượt.

Kim Linh Thánh Mẫu kỹ năng

  • Thức tỉnh +1: Tấn công +300
  • Thức tỉnh +2: Kháng bạo +15%
  • Thức tỉnh +3: Sát thương thêm +15%
  • Thức tỉnh +4: Sát thương gây cho thần tướng Nhân Giáo +25%
  • Thức tỉnh +5: Hiệu quả tấn công của kỹ năng nộ +15%
  • Thức tỉnh +6: Kháng bạo + 20%
  • Thức Tỉnh +7: Kỹ năng nộ giúp bản thân hồi 35 nộ khí.

Pháp bảo Kim Linh Thánh Mẫu mạnh nhất

Kim Linh Thánh Mẫu pháp bảoLong Hổ Ngọc Như Ý
Loại Pháp bảo: Hệ Thiên
Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 1000, Sinh lực + 12%
Tấn công thường có 60% chuyển thành tấn công Pháp Bảo: [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 210% tấn công, 42% giải trừ 2 trạng thái có lợi của địch. Pháp Bảo cần chờ 1 lượt.

Duyên phận Kim Linh Thánh Mẫu

Kim Linh Thánh Mẫu duyên phận 01Tinh Viên – Viên Hồng
[0 sao] Sinh lực + 1500, Sinh lực + 16%

Kim Linh Thánh Mẫu duyên phận 02Lôi Động Cửu Tiêu – Văn Trọng
[0 sao] Tấn Công + 200, Tấn Công + 16%

Kim Linh Thánh Mẫu duyên phận 03Thủy Phủ Linh – Dư Nguyên
[0 sao] Phòng Thủ + 80, Phòng Thủ + 16%

Kim Linh Thánh Mẫu duyên phận 04Bảo Diệu Nhật – Đa Bảo
[0 sao] Tấn Công + 150, Tấn Công + 13%.

Vị trí Kim Linh Thánh Mẫu trong đội hình

Kim Linh Thánh Mẫu vị trí đứng

Vị trí đứng đề nghị: Hàng Sau Số 4-5, gây sát thương lớn lên kẻ địch hàng sau.

[kkstarratings]

Xem thêmXem thêm: Thổ Hành Tôn dtd.